Om RYNINGKONSULT

Mats Ryning heter jag som driver den enskilda firman Ryning Konsult.

Jag har mångårig erfarenhet av arbete med ledarskap, kommunikation, styrelseutveckling, valberedning, marknadsföring, turism och försäljning. Jag har under flera år organiserat och genomfört seminarier, kurser och utbildningsprogram både nationellt och internationellt. Jag har stor erfarenhet av rådgivning till företag, föreningar och organisationer. Inte bara i form av utbildningsinsatser utan jag föreslår en rad olika åtgärder där utbildning kan vara ett alternativ.

Ryning Konsult organiserar och genomför seminarier, kurser och utbildningsprogram i marknadsföring, försäljning, ledarskap, kommunikation, mötes- och förhandlingsteknik, styrelse-, projekt- och valberedningsarbete samt grupputveckling.

Mina tidigare anställningar innefattar seniorkonsult på Humanus Konsult, intern konsult, utbildningsledare och projektledare på Lantbrukarnas Riksförbund, passargerarchef på N&T Gotlandslinjen och N&T Estline, regional manager för Sverige på Entertainment Publications, försäljningschef på Silja Line och marknadsassistent, försäljare, inköps-, order- och produktchef på Esselte System.

Förutom min civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm har jag ackreditering i Belbin och är utbildad i Det Norska Veritas Kvalitetsrevision. Jag har vidareutbildat mig med kursen Kvalitet i Kundkontakter del 1 och 2 (Mercuri), Ledarutvecklingsprogrammet LGO (Ledaren, Gruppen, Organisationen, LRF), Percy Thunborgs konsultmetodik och John Steinbergs Kurs steg 1 Pedagogik i praktiken

Vill du ha mitt CV, klicka här.

Om du vill veta vilka föreningar, företag och organisationer jag har arbetat med, klicka här.

Ryning Konsult kan även åta sig skrivuppdrag, till exempel materialframställning, reportage och artiklar. Dessa skrivs då av en utbildad journalist.

Välkommen att kontakta Ryning Konsult om ni vill veta mer om vad vi kan erbjuda.

Kontakta mig

[X]

Namn:
E-postadress:
Telefonnr:
Företag: Meddelande:
 

CV-förfrågan

[X]

Namn:
E-postadress:
 

Förfrågan

[X]

Namn:
E-postadress:
 

Reference request

[X]

Name:
E-mail address: