Styrelser och valberedningar

Styrelser

Styrelsens roll, uppgift och ansvar ska inte underskattas. I alla organisationer och företag är det styrelsen som har ansvaret för verksamheten. Det är organisationens verkställande ledning som operativt genomför det styrelsen beslutar men var ansvaret ligger råder det ingen tvekan om.

Ryning Konsult planerar och genomför skräddarsydda utbildningar för styrelser och processleder styrelser i deras arbete.

Några företag som jag har gjort olika styrelseutbildningar för är:

 • LRF
 • Mellanskog
 • Stiftelsen Jordbrukstekniska Institutet
 • Studieförbundet Vuxenskolan
 • Sveriges Marknadsförbund

Jag har egen erfarenhet av styrelser i form av att själv ha suttit i styrelserna för 

 • Bygdegårdarnas Riksförbund
 • Föreningen Turistorganisationer i Sverige FörTur
 • LRF Täby-Vallentunas lokalavdelning
 • Slånbärets Samfällighetsförening
 • Sånga-Säby Kurs & Konferens AB
 • Vallentuna Ridklubb

Valberedningar

Valberedningens betydelse och dess uppgift, roll och ansvar ökar allt mer. Valberedningen blir allt viktigare eftersom styrelsens ansvar är stort och omfattande.

En valberedning måste vara motiverad, kunnig och ha fungerande metoder och system för att kunna göra ett bra arbete så att man föreslår det bästa laget (styrelsen), så att de i sin tur kan göra sitt jobb.

Ryning Konsult tillhandahåller skräddarsydda valberedningsutbildningar som har mer karaktär av ett vanligt valberedningsmöte men med utbildningsinslag. Dessa inslag kan vara ledarskap, grupputveckling, mötesteknik, kommunikation och teamroller.

Ryning Konsult har lagt upp och genomfört valberedningsutbildningar för bland andra:

 • Brottsofferjourernas Riksförbund
 • Finansförbundet
 • Finansförbundet (SEB)
 • HSB
 • Lantmännen
 • Landshypotek
 • LRF
 • Mellanskog 
 • Reumatikerförbundet
 • Skånemejerier 
 • Taxi Stockholm

Jag har också stor erfarenhet av att ha jobbat mycket för den här typen av grupper och styrelser utomlands, främst i Makedonien.

Kontakta mig

[X]

Namn:
E-postadress:
Telefonnr:
Företag: Meddelande:
 

CV-förfrågan

[X]

Namn:
E-postadress:
 

Förfrågan

[X]

Namn:
E-postadress:
 

Reference request

[X]

Name:
E-mail address: