TURISM

Jag har mångårig erfarenhet av arbete inom rese- och turistbranschen. På Humanus Konsult och på Lantbrukarnas Riksförbund arbetade jag under flera år med landsbygdsturism, marknadsföring och försäljning.

Under åren på LRF var jag även projektledare i olika interna och externa projekt. Exempelvis var jag ansvarig, delaktig och aktiv i projektet Bo på Lantgård i utvecklandet av koncept, regler, marknadsföring och organisation. Projektet resulterade i att Bo på Lantgård etablerades på marknaden och bildade en riksorganisation. Jag fungerade också som bollplank till riksorganisationens styrelse. Jag lät för LRF:s räkning registrera Bo på Lantgård som varumärke och arbetade mycket aktivt i projektet Svensk Lantmat. Under min tid på LRF gjorde jag en turistmanual för LRF Turism och en 16 dagar lång turismutbildning som genomfördes över hela landet med runt 600 deltagare.

På N&T Gotlandslinjen och N&T EstLine tjänstgjorde jag som passagerarchef och var bland annat med och drog igång verksamheten med ansvar för passagerarservicen ombord och i terminalerna. Jag ansvarade även för den externa marknadsföringen och den regelbundna personalutbildningen.

Som Sverigechef för Entertainment Publications Sweden startade jag, byggde upp och etablerade en verksamhet för ett nytt marknadsföringsinstrument för restauranger, hotell och andra turistverksamheter i Sverige.

Under mina år som försäljningschef på Silja Line Sverige ansvarade jag för resebyråernas försäljning av Silja Lines produkter och utvecklade Silja Lines avdelning för egen försäljning, vilket innefattade en resebyrå i Stockholm, Silja Lines kontor i Västerås, samt terminal och kontor i Värtahamnen. Jag var även ansvarig för kontoren i Oslo och Köpenhamn. På Silja Line representerade jag marknadsavdelningen i ADB-avdelningens ledningsgrupp och ansvarade för genomförandet av företagets interna utbildning.

I fyra år satt jag i Allmänna Reklamationsnämnden för reseärenden.

Kontakta mig

[X]

Namn:
E-postadress:
Telefonnr:
Företag: Meddelande:
 

CV-förfrågan

[X]

Namn:
E-postadress:
 

Förfrågan

[X]

Namn:
E-postadress:
 

Reference request

[X]

Name:
E-mail address: