Processledning

Processledning innebär att organisera gruppens prat så att man kommer fram till ett resultat. En objektiv processledare tillhandahåller de verktyg som styr diskussionerna mot de uppsatta målen. Processledaren ser till att deltagarna håller sig till de aktuella frågorna och driver gruppens arbete framåt.

Samtliga gruppdeltagare deltar på samma villkor och gruppen ansvarar för innehåll och resultat. Processledaren är värdefull när gruppen exempelvis ska göra en verksamhetsplan, formulera mål och aktiviteter, följa upp sin verksamhet eller hitta en ny inriktning på verksamheten.

Jag har lett processer kring organisationsutveckling, verksamhetsutveckling, gruppers, styrelsers och valberedningars roll, uppgift och ansvar. Många gånger har processledningen kompletterats med olika utbildningsinslag och formulering av gemensamma mål.

Kontakta Ryning Konsult för att få veta mer om vad vi kan erbjuda i form av processledning.

Kontakta mig

[X]

Namn:
E-postadress:
Telefonnr:
Företag: Meddelande:
 

CV-förfrågan

[X]

Namn:
E-postadress:
 

Förfrågan

[X]

Namn:
E-postadress:
 

Reference request

[X]

Name:
E-mail address: