Utbildning

Ryning Konsult erbjuder en mängd olika utbildningar för organisationer, föreningar och företag. Några exempel på utbildningar som jag har tagit fram, utarbetat och genomfört är:

  • att läsa en årsredovisning
  • turismutbildning för landsbygdsföretag
  • styrelse i ideell förening
  • valberedningsutbildning
  • kurs i marknadsföring för maskinringar

Några utbildningar jag har genomfört är:

  • Ordet är mitt (presentationsteknik)
  • Påverka i vardagen (argumentationsteknik)
  • Mötesledarens verktygslåda (mötesteknik)
  • Effektiva möten (mötesteknik)
  • Lantbruket och marknaden (marknadsföring)

Jag har även genomfört styrelseutbildningar för ideella föreningar, lagt upp och genomfört olika skräddarsydda utbildningar för styrelser och valberedningar och utbildat samtliga Agrokrafts fritidsombud (200 st) i försäljning.

Jag har också organiserat och genomfört en mängd utbildningar utomlands, framför allt ledarskolor för framtida ledare i Estland, Lettland, Litauen, Makedonien, Polen och Ukraina (affärsskola).

Kontakta mig så kan vi tillsammans sätta ihop en utbildning som passar er.

Kontakta mig

[X]

Namn:
E-postadress:
Telefonnr:
Företag: Meddelande:
 

CV-förfrågan

[X]

Namn:
E-postadress:
 

Förfrågan

[X]

Namn:
E-postadress:
 

Reference request

[X]

Name:
E-mail address: